На овом студијском програму студент стиче основна знања из области опште електротехнике и рачунарске технике која се могу применити на актуелном пословном тржишту.
 
Стручно усмерење зависи од изабраног модула, при чему студент бира једну од две опције:
 

1.  Електроенергетика (Модул 1)

2.  Електроника и рачунарство (Модул 2)

Након завршених основних студија студент стиче звање Струковног инжењера електротехнике и рачунарства.

По завршетку првог степена основних струковних студија инжењери могу наставити даље студије на мастер струковним студијама.

Свршени студенти овог модула оспособљени су за решавање конкретних и практичних задатака из области електронике и електронских уређаја, познавање фундаменталних принципа програмирања и коришћење телекомуникационих мрежа и система и пројектовање информационо комуникационих система и других сродних садржаја из рачунарске технике.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Електроника и рачунарство

                                                                                                                                            Књига предмета   pdf icon (502 KB) 

 

Р.бр

Шиф. Пред.

Назив предмета                                                  

 Сем.

Број часова

П+В+ДОН

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

10001

Енглески језик 1 -Заједнички

I

2+2+0 (60)

7

2.

10002

Математика1 -Заједнички

I

3+3+0 (90)

8

3.

10003

Информатика и рачунарство -Заједнички

I

3+2+1 (90)

8

4.

10004

Основи електротехнике 1 -Заједнички

I

3+3+0 (90)

8

5.

10005

Енглески језик 2 -Заједнички

II

2+2+0 (60)

6

6.

10006

Математика 2 -Заједнички

II

3+3+0 (90)

7

7.

10007

Основи електротехнике 2 -Заједнички

II

3+3+0 (90)

8

8.

10008

Физика -Заједнички

II

3+2+0 (75)

8

Укупно часова активне наставе

22+20+1 (645)

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

9.

12001

Основи програмирања

III

2+1+2 (75)

7

10.

10009

Електрична мерења 1 -Заједнички

III

2+2+0 (60)

7

11.

12002

Програмирање логичких контролера

III

2+2+0 (60)

6

12.

12003

Аутоматско управљање

III

2+2+0 (60)

6

13.

10010

Основи електронике -Заједнички

III

2+2+0 (60)

7

14.

12004

Дигитална електроника

IV

2+3+0 (75)

7

15.

12005

Програмски језици

IV

3+2+0 (75)

7

16.

12006

Дигитална обрада сигнала

IV

3+2+0 (75)

7

17.

10011

Енергетска електроника -Заједнички

IV

2+2+0 (60)

6

Укупно часова активне наставe

20+18+2 (600)

 

УКУПНО ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

18.

12007

Интернет технологије

V

3+2+1 (90)

4

19.

12008

Рачунарске мреже

V

2+3+0 (75)

4

 

121_

Изборна група 1 (бирају се два од шест)

     

20.

12101

Електрична кола

V

2+2+0 (60)

6

21.

12102

Пројектовање дигиталних система

V

2+2+0 (60)

6

22.

12103

Оперативни системи

V

2+2+0 (60)

6

23.

12104

Практикум из енерг.претвар.и погона

V

1+2+0 (45)

6

24.

12105

Специјалне електричне инсталације

V

2+2+0 (60)

6

25.

12106

Техничко цртање

V

2+3+0 (75)

6

26.

12009

Телекомуникације

VI

3+2+0 (75)

5

27.

12010

Радио системи

VI

3+2+0 (75)

4

28.

12011

Основи електроенергетике

VI

2+2+0 (60)

5

 

122_

Изборна група 2 (бирају се два од шест)

     

29.

12201

Базе података

VI

2+2+1 (75)

6

30.

12202

Елементи електронских уређаја

VI

2+2+0 (60)

6

31.

12203

Практикум из елемената ЕЕС

VI

1+2+0 (45)

6

32.

12204

Електрична мерења 2

VI

3+3+0 (90)

6

33.

12205

Производни менаџмент и предузетништво

VI

3+2+0 (75)

6

34.

12206

Заштита животне средине

VI

2+2+0 (60)

6

35.

10012

Стручна пракса

VI

0+0+0+60 (60)

2

36.

10013

Завршни - Дипломски рад

VI

0+0+0 (0)

12

Укупно часова активне наставе

21+19,66+1,33 (630)

  

УКУПНО ЕСПБ

60 

Укупно часова активне наставе

63+57,66+4,33 (1875)

 

УКУПНО ЕСПБ за студијски програм

180