Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутих на пријемном испиту.
 
Кандидат за упис на студије може освојити укупно 100 бодова, и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. По основу успеха у средњој школи кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. На пријемном испиту кандидат може остварити највише 60 бодова.
 
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата на студије. 
 
Кандидат се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод. Кандидат се може уписати у статусу студента који се сам финансира уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова. Кандидатима који су освојили једно од прва три места на републичком такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се максимални број бодова из тог предмета на пријемном испиту.
 
Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама а у складу са објективним могућностима Школе.