Потребна документа за пријаву на конкурс за упис у прву годину студија:

 
  • Пријавни лист (на обрасцу Школе),
  • Копије сведочанстава свих разреда средње школе (оргинали на увид),
  • Копија дипломе завршене средње школе (оригинал на увид),
  • Копија извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид),
  • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на текући рачун Школе 840-998666-72. Пример попуњене уплатнице можете видети овде.
 

Напомена: Копије докумената не морају бити оверене.