flajer za upis 2020Висока школа ТСС Чачак већ 60 година успешно школује инжењерски кадар за потребе привреде. Будућим студентима нудимо студије по акредитованим студијским програмима, на основним, специјалистичким и мастер студијама и стицање дипломе струковног инжењера.
 

На студије могу конкурисати кандидати за завршеним трогодишњим и четворогодишњим средњим образовањем.

Висока школа техничких струковних студија у школској 2020/2021. години уписује 301 студената (195 буџет, 106 самофинансирање) на следеће студијске програме:

 

1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
       Модул 1:   Електроенергетика 
 

2. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

3. МАШИНСТВО И ИНЖЕЊЕРСКА ИНФОРМАТИКА

       Модул 2:   Производно машинство 
 

4. ГРАФИЧКА ТЕХНИКА 

5. ПРОИЗВОДНИ И ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ 

       Модул 1:   Производни менаџмент 
       Модул 2:   Еколошки менаџмент 
  

Студије на основним студијама трају три године (6 семестара) и дипломирањем се стиче 180 ЕСП бодова. По завршетку студија студенти стичу звање струковног инжењера одговарајућег усмерења.

 
Кандидати полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ или ТЕСТА ЗНАЊА, по избору.
Збирку са задацима и питањима за полагање пријемног испита можете преузети  овде.
Примери тестова за полагање пријемног испита из Математике  и  Тестa знања.
 

ВАЖНИ ТЕРМИНИ ЗА ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

- пријавњивање кандидата: од 24. до 27. јуна 2020. од 9 до 15 h

- полагање пријемног испита: 01. јула 2020. год. у 12 h

- упис примљених кандидата: од 06. до 10. јула 2020. од 9 до 15 h

 

>>>  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС 

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ:

  • Пријава на конкурс (образац се добија у Школи),
  • Копије сведочанстава свих разреда средње школе (оргинали на увид),
  • Копија дипломе завршене средње школе (оригинал на увид),
  • Копија извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид),

          (Напомена: Копије докумената не морају бити оверене).

         НАКНАДА за полагање пријемног испита је  2.500.00 динара.
        (уплатити на текући рачун Школе:  840-998666-72 за полагање пријемног испита).
 

Услови и начини уписа у прву годину студија уређени су одговарајућим општим актима.