Будуће колеге студенти,

ако сте одлучили да студирате на Високој школи техничких струковних студија у Чачку, свака информација о начинима уписа и полагања пријемног испита је добродошла. Молимо вас да погледате листу најчешће постављаних питања, a уколико се оно што вас занима не налази не листи, будите слободни и пишите нам на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Најчешћа питања:

 

1.    Минималан број бодова потребан за упис на буџет?
Минималан број бодова потребан по Закону, за упис на буџет је 51 (укупно, бодови из средње школе и са пријемног испита). Али, наравно, за неке студијске програме је потребно много више од тога, а то зависи од успеха других кандидата. Број потребних бодова за буџет највише зависи од броја пријављених кандидата, броја бодова које кандидати носе из средње школе, броја освојених бодова на пријемном испиту. За упис на сaмофинансирање, минималан број бодова (из средње школе и са пријемног испита) је 30. Статистику прошлогодишњег уписа можете погледати на крају овог документа.

2.    Да ли постоји разлика између нове збирке за припрему пријемног испита и оне од прошле године?
Најновија збирка која се користи за спремање пријемног испита  је само допуњено издање збирке од прошле године, односно ранијих година. Разлике су веома мале, више се тичу графичке припреме и дизајна. Збирка се може купити у скриптарници Школе или поручити телефоном.
 
3.    Да ли на пријаву и упис мора да се дође лично? 
Лични долазак није обавезан, може вас пријавити, односно уписати неко други, али је неопходно да особа која вас пријављуjе има сву потребну документацију.
 
4.    Да ли предајемо оригинал документа или копије?
Приликом пријаве кандидата за пријемни, предају се копије, а оригинална документа се доносе на увид.
Приликом уписа морају се предати оригинална документа.

 
5.    Да ли могу да се користе дигитрон и литература на пријемном испиту?
На пријемни испит се могу користити литература, дигитрон и друга средства.

 
6.    Да ли на пријемном испиту можемо да добијемо негативне бодове?
На пријемном испиту
(математика) се бодује цео поступак а не само резултат. Из теста општег знања бодује се тачан одговор, нема поступка. Нема негативних бодова.

 
7.    Како се врши упис?
Кандидати који су рангирани на прелиминарној ранг листи и налазе се ''изнад црте'' имају право уписа. Термини за упис одређени су и објављени у тексту конкурса. Потребно је да у термину за упис дођете са свим докуметима потребним за упис. Кандидати који се налазе ''испод црте'' могу сачети завршетак уписа и евентуална померања на ранг листи. Последњег дана уписа врши се ''прозивка'' неуписаних студената, за преостала слободна места за упис.

 
8.    Где можемо да уложимо жалбу на ранг листу?
Жалбе се могу уложити електронским путем или лично, у канцеларији 24. Рокови за подношење жалби биће благовремено истакнути, као и линк путем кога ћете жалбе моћи да подносите.

 
9.    Да ли се признаје пријемни са других факултета?
Кандидатима који су полагали пријемни испит на неком другом факултету или високој школи признаје се положен пријемни испит, за упис на самофинансирање.

 
10.    Да ли је потребан лекарски преглед при упису?
Није потребан лекарски преглед за упис. Лекарски преглед се ради у току прве године.

 
11.    Да ли је Школа акредитована?  
Висока школа техничких струковних студија Чачак је у 2007. години акредитована за обављање наставне и научне делатности, реакредитована 2012. године и 2017. године.
Сви студијски програми основних, специјалистичких и мастер струковних студија су акредитовани од стране надлежних државних органа.

 

12.   Колико је развијена сарадња са другим установама?
ВШТСС Чачак негује сарадњу са великим бројем научних и стручних институција у земљи и у земљама окружења, из подручја своје делатности. Школа је успоставила сарадњу са Свеучилишним одјелом за стручни студиј у Сплиту а у плану су и други видови сарадње са школама у Немачкој, Македонији и Словенији. Наставници такође учествују у великом броју научних и стручних пројеката. Студентима је омогућено да остваре сарадњу и размену преко организације Удружења студената.

 
13. Како је организован живот ван наставе?
Студенти одржавају везе са осталим високим  школама у земљи и иностранству и заједно са студентима тих установа сваке године организују традиционалне сусрете студената Високих школа, популарне ”ВИШИЈАДЕ” и "ГРАФИЈАДЕ". На овим сусретима, који се одржавају најчешће у туристичким дестинацијама у окружењу, одмеравају снаге у знању, спорту и забави.
Студенти су укључени у активности Школе преко Студентског парламента, и заступљени су у свим органима Школе.
Студенти имају свој лист Indexpress, који сами уређују и издају.

 

14. Шта подразумевају студије по Болоњској конвенцији?
Болоњска декларација се односи на реформу образовног система високог школства у земљама Европе. Идеја болоњског концепта настала је као потреба да се студентима олакшају студије, убрза процес стицања дипломе и омогући лакша упоредивост студијских програма у различитим земљама. Конкретно, уведен је европски систем преноса бодова ЕСПБ систем, који представља систем вредновања уложеног рада студената на савладавању једног предмета. Овај систем омогућава сакупљање бодова све док се не стекне довољан број за полагање испита. У наставном процесу, ''Болоња'' подразумева редован, не кампањски рад на настави и вежбама, израду колоквијума и других видова оцене знања током семестра, сакупљање бодова на свим видовима активности (присуство настави, семинарски радови, колоквијуми, испити).

 

15. Која је разлика између академских и струковних студија?
Академске студије, по ''Болоњи'' остварујусе као фундаменталне, теоријске, обимније студије за оне који желе да се усавршавају даље, да иду на мастер или докторске студије. Струковне студије се остварују са циљем оспособљавања студената за примену конкретних знања и вештина потребних за укључивање у радни процес. Струковне студије су везане за решавање практичних проблема. Специјалистичке струковне студије су унапређење практичних знања усвојених на основним струковним студијама. Инжењер са завршеним струковним специјалистичким студијама стиче 240 ЕСП бодова, чиме се изједначава са академским. Струковне студије, такозвани колеџи, су далеко најпопуларнији у свету, док се у нашој земљи њихов значај још увек не схвата у довољној мери.

 

16. Да ли могу да студирам ако сам запослен/a?
Студенти који су у радном односу могу да студирају и уклопе се у студије по ''Болоњи''. Потребно је да се, уз потврду о запослењу, на почетку семестра  јаве предметним наставницима и  да се са њима договоре о начинима припреме и полагања испита. Oдређени број бодова може се прикупити остваривањем обавеза електронским путем. Врло је важно користити консултације са наставницима и асистентима, посебно за студенте који су запослени. Термини консултација објављени су интернет страници Школе. http://www.visokaskolacacak.edu.rs/raspored-konsultacija.html

 

17. Како је организована настава?
Распоред наставе прави се за сваки семестар посебно, прилагођен броју студената за рад у малим групама. Настава се реализује кроз предавања и вежбе, радним данима, пре и после подне. Обично је студентима остављен један дан у седмици без наставе, за самосталан рад и учење. Распореди наставе, испита и уписних обавеза благовремено се објављују на сајту и огласним таблама.