Већ више од 50 година Висока школа техничких струковних студија Чачак  образује кадрове за потребе привреде и бави се научним и стручним радом у области образовања. За то време, дипломе инжењера на нашој школи је стекло око 6000 лица са ових простора. Програм студија, на основним и специјалистичким студијама, усаглашен је са програмима других школа и факултета из окружења и иностранства, па су знања која се тиме стичу високо применљива и препозната у привредном радном амбијенту. Успешна акредитација Школе 2007. и реакредитација 2012.године гаранција су квалитета програма и рада наше установе.

 

Једна смо од малобројних установа која се може похвалити високим уписним квотама (нарочито буџетских студената) које је одобрило Министарство просвете. Добри и посвећени студенти могу стећи диплому инжењера уз веома мале или минималне трошкове студија. Као државна установа са дугом традицијом у образовању, континуирано радимо на осавремењивању наставних програма, улагању у опрему и учила, повезивању са другим образовним институцијама.

 

Школа будућим студентима нуди:

- студирање на државној, акредитованој високошколској установи,

- програме усаглашене са захтевима привреде,

- компетентан наставни кадар,

- опремљене учионице и лабораторије,

- стручну праксу у најбољим фирмама у окружењу,

- сарадњу са установама у иностранству,

- библиотеку са пространом учионицом,

- партнерски однос са студентима,

- учешће студената у раду органа Школе,

- награде, стипендије и признања најбољима.