Први поправни колоквијум из предмета Енглески језик 2 одржаће се 7. јуна 2016. у 10:00 сати. Колоквијум могу полагати само студенти графичког одсека који нису стекли обавезних 30 бодова у оквиру предиспитних обавеза.

Предметни наставник,

В. Петровић