ENGLESKI JEZIK 1

REZULTATI 1. POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

GRAFIČKI ODSEK

POLOŽILI SU:

IME I PREZIME

BR.INDEKSA

BR.BODOVA

Kos Dragana

527/11

14

Sarić Lazar

509/11

16

Jakovljević Stefan

526/11

14,5

Jovašević Nikola

511/11

14

Gajović  Slavoljib

524/11

14

Marković Aleksandar

507/11

14,5

Ćebić Biljana

533/11

14,5

REZULTATI  2 . POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

IME I PREZIME

BR.INDEKSA

BR.BODOVA

Grbović Lazar

501/11

16

Saković Ivana

532/11

21

Jakovljević Stefan

526/11

14,5

Crnčević Ana

515/11

20

Jovašević Aleksandra

544/11

16,5