UPP - REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA
                   
  R. broj Prezime i ime Broj indeksa Broj poena   R. broj Prezime i ime Broj indeksa Broj poena
   
  1 Mirić Ana 701/09 7   23 Aleksić Marija 735/09 10
  2 Simić Valentina 702/09 10   24 Tomašević Violeta 738/09 2
  3 Jovančić Marko 704/09 10   25 Cogoljević Marko 739/09 10
  4 Pajović Violeta 707/09 4   26 Lazović Marina 741/09 4
  5 Pavlović Igor 708/09 9   27 Jelić Nenad 744/09 9
  6 Adžemović Aleksandra 710/09 8   28 Rabrenović Nebojša 745/09 7
  7 Vujašević Duška 711/09 10   29 Stojanović Nikolina 746/09 10
  8 Tešić Jelena 712/09 6   30 Petrović Nemanja 748/09 2
  9 Adžemović Slađana 713/09 9   31 Radović Vesna 750/09 10
  10 Petrović Miloš 715/09 2   32 Milinković Dragana 751/09 8
  11 Bojović Žarko 716/09 6   33 Nikolić Mirjana 753/09 8
  12 Zlatić Dušica 719/09 8   34 Čekerevac Jelena 755/09 10
  13 Zlatić Slavica 720/09 9   35 Stojanović Ivana 756/09 9
  14 Kovačević Miljka 721/09 7   36 Džambasević Agneza 757/09 9
  15 Ćirić Katarina 723/09 2   37 Ivanović Slađana 760/09 4
  16 Vasiljević Dragana 725/09 8   38 Luković Nataša 809/09 7
  17 Stojić Sanja 726/09 9   39 Salević Nebojša 827/09 7
  18 Jovović Milica 727/09 7   40 Mitrović Jelena 829/09 7
  19 Damnjanović Nikola 731/09 2   41 Lalić Zlata 837/09 7
  20 Parezanović Boško 732/09 7   42 Radivojević Nevena 843/09 4
  21 Petronijević Marija 733/09 10   43 Rajković Radomir 852/09 9
  22 Jovičić Nevena 734/09 9   44 Cvijetić Marina 855/09 6
                   
  Čačak, 30.12.2011.         Predmetni nastavnik:
                           dr Radisav Đukić