- Интернет технологије

Редни број

Број индекса

Укупно бодова / Оцена

  1.             

711/16

30/5

  2.           

741/15

35/5

    - Оперативни системи

Редни број

Број индекса

Укупно бодова/

Оцена

1.

109/17

30/5

2.

115/17

30/5

3.

129/17

30/5

4.

137/17

30/5

5.

171/17

35/5

6.

173/17

37/8

7.

182/17

30/5

8.

183/17

30/5

9.

216/17

30/5

10.

310/15

53/6

11.

701/17

30/5

12.

706/17

30/5

13.

710/17

50/5

14.

711/17

44/5

15.

730/16

65/7

Упис оцена у среду 24.04.2019. године у 15.00 часова у кабинету 134.
Предметни наставник