ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Р.б.

Број индекса

Број бодова -

први тест теорије

(min 9 бодова)

Број бодова -

други тест теорије

(min 9 бодова)

Оцена

1.

515/18

9

6

5

2.

517/18

10

9

5

3.

522/18

9

9

5

4.

708/18

11

10

8

5.

709/18

4

11

5

6.

727/18

5

4

5

7.

728/18

9

6

5

8.

732/18

13

6

5

9.

706/18

11

11

5

10.

713/18

0

0

5

11.

715/18

5

4

5

Упис оцена у среду 04. септембра 2019. године у 15.00 часова у кабинету 134.
Предметни наставник 
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ и ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Нико од студената који су изашли на испит није положио.
Предметни наставник