ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Р.б.

Број индекса

Број бодова - први тест теорије

(min 9 бодова)

Број бодова - други тест теорије

(min 9 бодова)

Оцена

1.

515/18

9

10

8

2.

517/18

10

9

7

3.

522/18

9

9

5

4.

526/18

10

9

8

5.

528/18

9

7

5

6.

703/18

10

10

8

7.

709/18

9

11

6

8.

727/18

10

6

5

9.

728/18

9

6

5

10.

732/18

13

4

5

11.

706/18

11

11

8

12.

713/18

7

9

5

13.

715/18

6

8

5

Упис оцена у среду 11. септембра 2019. године у 15.00 часова у кабинету 134.
Предметни наставник 
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

Редни број

Број индекса

Бодови

Оцена

1.

109/17

30

5

2.

114/17

43

5

3.

115/17

30

5

4.

137/17

31

6

5.

138/17

63

7

6.

143/17

59

6

7.

171/17

30

5

8.

705/17

30

5

9.

706/17

55

6

10.

710/17

66

7

11.

711/17

68

7

12.

713/17

30

5

13.

717/17

30

5

14.

719/17

30

5

15.

727/17

30

5

16.

730/17

30

5

17.

759/14

36

5

18.

815/14

42

5

Упис оцена у среду 11. септембра 2019. године у 15.00 часова у кабинету 134.
Предметни наставник 
ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Редни број

Број индекса

Бодови

Оцена

1.

803/15

37

5

Упис оцена у среду 11. септембра 2019. године у 15.00 часова у кабинету 134.
Предметни наставник