- Августовски рок 2019.
РЕГУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА
Испит је положила:
  1. 211/17 Катарина Дуњић........6 (шест)
Предметни наставник
др Дојчило Сретеновић, проф.