ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Р.б.

Број индекса

Број бодова - први тест теорије

(min 9 бодова)

Број бодова - други тест теорије

(min 9 бодова)

Оцена

1.

528/18

9

9

5

2.

711/18

10

9

7

3.

727/18

10

10

7

4.

728/18

9

9

8

5.

732/18

13

9

7

6.

713/18

11

9

7

7.

715/18

6

4

5

Упис оцена у среду 25. септембра 2019. године у 15.00 часова у кабинету 134.
Предметни наставник 
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

Редни број

Број индекса

Бодови

Оцена

1.

109/17

42

5

2.

114/17

57

6

3.

115/17

30

5

4.

171/17

30

5

5.

717/17

30

5

6.

719/17

30

5

7.

727/17

30

5

Упис оцена у среду 25. септембра 2019. године у 15.00 часова у кабинету 134.
Предметни наставник