ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-ЧАЧАК

Сви студијски програми

Предмет: Управљање квалитетом

24.09.2019. год.

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ТЕОРИЈЕ

ИЗ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ

(одржаног 23.09.2019.)

Ред. Бр.

Бројиндекса

ОЦЕНА

1.

-

10 (десет)

2.

-

9 (девет)

3.

 

8 (осам)

4.

513/15, 325/16

7 (седам)

5.

314/16, 352/16

6 (шест)

6.

713/16, 326/16, 337/16, 523/16, 715/16, 342/16

5 (пет)

Напомена: Упис оцена у среду 25.09.2019. у 15h у кабинету 136.

Предмети наставник

Др Петар Никшић, дипл.инж