ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Р.б.

Број индекса

Број бодова - први тест теорије

(min 9 бодова)

Број бодова - други тест теорије

(min 9 бодова)

Оцена

1.

528/18

9

9

7

7.

715/18

5

6

5

Упис оцена у среду 16. октобра 2019. године у 15.00 часова у кабинету 134.

Предметни наставник 

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

Редни број

Број индекса

Бодови

Оцена

1.

109/17

59

6

2.

115/17

30

5

3.

144/17

30

5

4.

759/14

78

5.

815/14

85 9

6.

713/17

32

5

Упис оцена у среду 16. октобра 2019. године у 15.00 часова у кабинету 134.

Предметни наставник