Rezultati drugog kolokvijuma iz Tehničke mehanike

(23.01.2020)

Položili:

 1. 301/18 Uroš Jović
 2. 304/18 Danijel Milićević
 3. 309/18 Vera Čurčić
 4. 306/18 Nikola Ćurčić
 5. 302/18 Sara Simović
 6. 307/17 Bojan Rozgić
 7. 332/18 Mantović Nikola
 8. 305/18 Mladen Drašić
 9. 316/18 Donka Mirković
 10. 319/18 Miljan Divac
 11. 312/18 Joviša Mirosavić

Predmetni nastavnik