Студенти Мастер и Специјалистичких студија који су били спречени због лоших временских услова да полажу колоквијуме дана 26. јануара 2019. године, могу то урадити у суботу 02. фебруара 2019. године од 11.00 - 13.00 часова из следећих предмета:
 
  1. Мастер студије: Управљање пројектима у техници

                                    Електротермички процеси

  1. Специјалистичке студије: Пројектовање у електротехници и рачунарству
                                                   Електротермички процеси у енергетици
Предметни професор: др Драган Брајовић