Положили:

1.   Максимовић Александар             71/2013

2.   Ранковић Бојан                              90/2013

3.   Јочић Љубиша                                58/2013

4.   Маричић Милош                              47/2013

5.   Никић Момчило                               41/2013

7. 6. 2010.                                  Др Славко Б. Вардић, проф.