Писмени испит положили су:

1.         Кнежевић Виолета                            11/2014.                      10

2.         Вујовић Весна                                   51/2014.                      9

3.         Тошић Владимир                              22/2014.                      10

4.         Лакић Љубомир                                54/2014.                      10

5.         Мугоша Марко                                  9/2014.                        10

6.         Булајић Михаило                              10/2014.                      9

7.         Милосављевић Драган                    26/2014.                      9

8.         Томић Никола                                    121/2013.                    8

9.         Хаџифејзовић Џевад                        44/2014.                      8

10.       Нешовић Слободан                          28/2014.                      8

7. фебруар 2015.                                                               др Славко Б. Вардић, проф.

         Чачак