СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм: Електроенергетика и рачунарство

Модул: Електроенергетика

Предмет: Експлоатација ЕЕС-а

Улазни колоквијум:

Резултати са улазног колоквијума одржаног 09. 12. 2017. год.

                                                                           Колоквијум        Сем. рад      Коначна оцена                           

  1. 41/17-с Миљковић Саво                           9 (десет)         ________        ___________         
  2. 15/17-с Мијаиловић Дејан                        8 (осам)           9 (девет)       9 (девет)            
  3. 51/17-с Радојевић Душан                         8 (осам)         ________        ___________
  4. 07/17-с Булатовић Дарко                         8 (осам)           9 (девет)       9 (девет)            
  5. 16/17-с Мандић Иван                               8 (осам)           9 (девет)       9 (девет)            
  6. 54/17-с Живковић Александар                8 (осам)         _______        ___________