ВШТСС ЧАЧАК

Специјалистичке студије

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПРЕДМЕТА ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ТЕХНИЦИ

ОДРЖАНОГ 03.03.2018.ГОД.

Ред.бр.

Број индекса

Оцена

1.

39/17 с

9 (девет)

2.

27/17 с

8 (осам)

3.

18/17 с

7 (седам)

4.

43/17 с; 44/17 с

6 (шест)

5.

19/17 с; 66/17 с; 57/17 с

5 (пет)

Упис оцена у индекс биће у суботу 10.03.2018.

Предметни наставник,

Др Петар Никшић, дипл.инж.