СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм: Електроенергетика и рачунарство

Модул: Електроенергетика

Резултати са испита одржаног 09. јуна 2018. год.

                          

Специјалистичке студије

Предмет: Пројектовање електричних машина и електромоторних погона

                                                               Koлоквијум      Сем. рад      Коначна оцена  

  1. 55/17-с Млађеновић Никола              6                         7                     7    
  2. 02/17-с Елез Синиша                         8                       10                     9
  3. 42/17-с Станковић Милан                  8                       10                     9      
  4. 37/17-с Сушић Бојан                           8                       

      

                                                                                         Предметни наставник,

                                                                                         др Дојчило Сретеновић, проф.