Резултати испита предмети код др А. Митровић, октобар 2020.

 Техничко цртање

22.09.2020.

Редни број

Број индекса

Име и презиме

Оцена

1.

736/19

Горица Браловић

6 (шест)

2.

518/19

Селена Куртић

6 (шест)

3.

702/19

Бојана Глинтић

6 (шест)

4.

703/19

Тијана Глинтић

6 (шест)

5.

314/19

Владимир Поњавић

6 (шест)

6.

730/19

Лука Тешић

6 (шест)

7.

719/17

Маријана Ковачевић

6 (шест)

8.

705/17

Сузана Миловановић

6 (шест)

9.

516/19

Михаило Ћосић

6 (шест)

10.

319/19

Ана Зељковић

6 (шест)

 

Машинска обрада

22.09.2020.

 

Редни број

Број индекса

Име и презиме

оцена

1.

360/09

Иван Васиљевић

6 (шест)

 

 Програмирање нумерички управљаних машина

22.09.2020.

 

Редни број

Број индекса

Име и презиме

оцена

1.

322/17

Стефан Ћирушић

6 (шест)

НАПОМЕНА: Уписивање оцена и увид у радове одржаће се у понедељак, 28.09.2020. у 1300 у кабинету 136.

предметни наставник

др Анђелија Митровић, проф.