VŠTSS ČAČAK

VJ LAZAREVAC/ EO, MO

Rezultati ispita iz ENGLESKOG JEZIKA 1 (početni)

u januarskom roku 2013.

 

br

Ime i prezime

indeks

Dolasci

Kolokv.

Ispit

Ukupno

 1. 1.

Bugarčić Nikola

1229/12

15

31,5

26,5

73-7/sedam/

 1. 2.

Filipović Slobodan

1202/12

15

30

19,5

65-7/sedam/

 1. 3.

Jevtić Željko

1407/12

15

31

34

80-7/sedam/

 1. 4.

Jovanović Nikola

1201/12

15

27

25

67-7/sedam/

 1. 5.

Lazić Aleksandar

1417/12

15

33,5

22,5

71-7/sedam/

 1. 6.

Marković Dragiša

1430/12

15

20

18

53-5/pet/

 1. 7.

Marković Nikola

1212/12

15

25,5

21,5

62-6/šest/

 1. 8.

Milosavljević Dejan

1405/12

15

32,5

27

75-7/sedam/

 1. 9.

Nedeljković Jelena

1419/12

15

30

37,5

83-7/sedam/

 1. 10.

Orlović Boža

1221/12

15

31,5

7,5

54-5/pet/

 1. 11.

Pantelić Miloš

1427/12

15

31

0

46-5/pet/

 1. 12.

Petrović Dragan

1207/12

15

33

22

70-7/sedam/

 1. 13.

Petrović Nemanja

1404/12

15

25,5

22

58-6/šest/

 1. 14.

Prelević Ljiljana

1418/12

15

27

16

58-6/šest/

 1. 15.

Radosavljević Željko

1402/12

15

32,5

23,5

71-7/sedam/

 1. 16.

Radovanović Srđan

1206/12

15

33,5

23

72-7/sedam/

 1. 17.

Radovanović Uroš

1217/12

15

34,5

28,5

78-7/sedam/

 1. 18.

Sarić Aleksandar

1210/12

15

31,5

17

64-7/sedam/

 1. 19.

Stanković Ivan

1428/12

15

33,5

30

68,5-7/sedam/

 1. 20.

Tomić Mile

1227/12

15

34

25,5

75-7/sedam/

 1. 21.

Tomić Željko

1219/12

15

32,5

19,5

67-7/sedam/

                                                                                                   Predmetni nastavnik